Hawkins_Still_1

WITH OUTTHURST ARM

Anna Hawkins (CA)
wideo, 2014, 4:58

With Outthrust Arm wykorzystuje krótkie filmy wideo zarejestrowane przez turystów ujęcia Grupy Laokoona w Muzeum Watykańskim. To kanoniczne dzieło z zachodniej sztuki jest obecne na stałej ekspozycji Muzeum Watykańskiego. Pracę tworzą znalezione w internecie zapisy zmontowane w kolażowej formie. Przez złożenie różnych źródeł wybór pojedynczych ujęć i zestawienie wycinków pochodzących z filmów nakręconych przez różne osoby uzyskany zostaje efekt wirtualnego rozbicia rzeźby na drobne kawałki. Proces komponowania i dekomponowania jest widoczny w sposób zamierzony. W ten sposób manifestuje się i czyni się widoczna rekonfiguracja i rewizja dzieła, doświadczenie i historii.

Anna Hawkins (US) pracuje głównie z wideo. Po otrzymaniu tytułu (BA Degree) na wydziale Historii Sztuki Uniwersytetyu w Pittsburgh, Hawkins przeniosła się do Montrealu, gdzie na Concordia University uzyskała tytuł Master of Fine Arts (MFA). W swoich ostatnich pracach artystka nawiązuje do gatunków i przykładów obrazów ze świata historii sztuki i współczesnej kultury internetu. Dotąd prace artystki prezentowane były podczas New Wight Biennial, University of California, Los Angeles,  AC institute in New York, the Struts Gallery & Faucet Media Arts Center, Sackville, New Brunswick oraz InterAccess w Toronto.