Biennale 16 maja_mm1375

TRANSORG

Simona Halečková (SK)
instalacja, 2014

Projekt powstał w wyniku obserwacji pierwotniaków (Protoza), komunikujących się z otoczeniem za pomocą rzęsek lub włosków (sensilli). Zjawisko ruchu i komunikowania tych organizmów zaprezentowane zostało przy wykorzystaniu specjalnego środowiska programistycznego. Przy użyciu mikroskopu możliwa była ciągła obserwacja oraz detekcja ruchów ciał pierwotniaków. Z mikroskopem połączone zostało środowisko programistyczne VVVV. Dane z mikroskopu zbierane w czasie rzeczywistym są poddawane dalszej analizie i przekształceniu na informację w środowisku komputerowym. Jako narzędzie znakujące wykorzystane został piksel. Odczytywane wartości tworzą w dalszym ciągu algorytm, który wpływa na Interfejs Graficzny Windowsa (GUI). Powstające w systemie zakłócenia uwidaczniają się na pulpicie komputera jako rodzaj bezpośredniej wizualizacji.

Ogólnym założeniem projektu jest analiza software’u i języka nauk przyrodniczych, badania programującej mocy algorytmów, studiów nad mikroorganizmami, ukazania estetycznej wartości ukrytych struktur natury, badań nad organicznym rytmem i ruchem oraz niezwykle złożonym kompleksem sprzeczności i związków współczesnego człowieka i natury.

Simona Halečková (SK), słowacka artystka i programistka młodego pokolenia. Jej zainteresowania koncentrują się na eksperymentach w obrębie graficznego języka programowania, tworzeniu niestandardowych powiązań i interdyscyplinarnych metod badań i prezentacji wizualnej. Artystka ukończyła studia na Wydziale Mediów Cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), odbywała staż w International Centre for Art and New Technologies—CIANT w Czechach.