WRO Resume_prev_mm32

THE PLASTIC GARDEN

Yuk-Yiu Ip (HK)
wideo, 2013, 11:00

Praca była prezentowana w ramach 7. programu projekcyjnego „Anatomia centrów i peryferii”.

Przywołując obrazy i wspomnienia ery atomowej, The Plastic Garden wywołuje duchy zapomnianej przyszłości, ponure fatum wojny nuklearnej, które wzięło ludzkość na zakładnika pół wieku temu. Poprzez zhakowanie i zawłaszczenie popularnej gry komputerowej Call of Duty: Black Ops (2010) autor przytacza mroczne wizje i symbolikę nuklearnej dramy, która z jednej strony wydaje się odległa i archaiczna, a z drugiej jest niepokojąco bliska i znajoma. Zrekonstruowane sceny pozbawione krwawej strzelaniny są tak samo, o ile nie bardziej, drastyczne niż sama gra. The Plastic Garden odkrywa zapomnianą przyszłość, która przypomina wymykający się spod kontroli koszmar, zbiorową śmierć, która definiuje tragiczną istotę współczesnej socjo-politycznej rzeczywistości.

Yuk-Yiu Ip (HK), twórca filmów eksperymentalnych, artysta medialny, edukator i niezależny kurator. Jego twórczość, obejmująca filmy eksperymentalne, wideoperformansy na żywo i instalacje medialne prezentowana była na licznych międzynarodowych festiwalach, m. in. European Media Art Festival, New York Film Festival, Image Festival, VideoBrasil, Transmediale oraz ISEA. Jest założycielem projektu art.ware, niezależnej kuratorskiej inicjatywy zorientowanej na promocję sztuki nowych mediów w Hongkongu. Ip wykłada film, wideo i sztukę mediów. Jest profesorem nadzwyczajnym School of Creative Media na Uniwersytecie Miejskim w Hongkongu, gdzie bada tworzone w czasie rzeczywistym i komputerowe formy kina.