Screen shot 2015-05-25 at 7.08.12 PM

ZAGADAJ

Anna Kosarewska (UA/PL)
performans, 2015

Performatywna interakcja z odbiorcami. Artystka, siedząc przy usytuowanym na zewnątrz stole, zaprasza uczestników do wypisywania pocztówek. Chętni wyciągają z pudła dwie pocztówki: na jednej zapisują tylko adresata, na drugiej – treść wiadomości lub pozdrowień. Wypisane połowicznie karty pocztowe zostawiają kolejnym odbiorcom, którzy uzupełniają brakujące informacje. Pod koniec dnia artystka wysyła wszystkie kompletne pocztówki.

Anna Kosarewska (UA/PL), ur. 1986 w Chersoniu, Ukraina. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się performansem, wideo oraz instalacjami, które dostosowuje do danego miejsca. Cechą charakterystyczną jej prac jest efemeryczność.