Bienale 2015_mm236

SOCIAL NETWALKS

Ralph Kistler (DE)
wideo, 2012, 7:39

Obraz w pracy jest efektem algorytmu, który organizuje ludzi w grupy ze względu na pewne cechy wspólne. Miejski plac, po którym spacerują różne osoby, jest filmowany z lotu ptaka. Nagrany materiał jest następnie analizowany i edytowany w celu przyporządkowania sfilmowanych osób do odpowiednich grup. Wideo jest wariacją na temat manipulacji, jakiej podlega nasze postrzeganie.

Ralph Kistler, ur. 1969, pracuje jak artysta-freelancer w Monachium. Jego instalacje stanowią kombinację rzeźb, wideo, elektroniki oraz interaktywnych i ruchomych obiektów. Uczestniczył w międzynarodowych wystawach i festiwalach, m.in. Piksel Festival w Bergen, Transmediale w Berlinie, Japan Media Arts Festival w Tokyo, FILE Festival w Sao Paulo.