wro biennale 2015_II_koch image 0316

AUTOPORTRET

Filip Ignatowicz (PL)
zestaw autoportretów wytworzonych metodami przemysłowymi na różnych nośnikach + wideo, 2014

Kto pisał nasze twarze? Wydaje się, że często zadajemy sobie to pytanie (świadomie lub nie), powtarzając przed lustrem słowa Pana Cogito. Nasze twarze nie są zaprojektowane, lecz mogą być chirurgicznie zmienione, żeby wpisywały się w pożądane trendy czy kanony piękności. I choć nasze oblicze nie jest przedmiotem, a my sami nie jesteśmy produktem, to jednak dzień za dniem następuje proces naszego auto-utowarowiania się. Autoportret to część rozbudowanego projektu FIGNACY&co., w którym autor z artysty staję się firmą, brandem, powielanym obliczem, a twórczość zamienia w ofertę – zestaw produktów z supermarketowej półki.

Filip Ignatowicz (PL), ur. 1990 w Gdańsku. Absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom obronił w pracowniach profesorów Henryka Cześnika, Witosława Czerwonki i Roberta Florczaka. Fascynują go wszystkie formy sztuki wizualnej. Chwilowo jeszcze poszukuje granicy między sztuką a produktem. Przygląda się szeroko rozumianemu konsumentowi kultury. Przez 5 lat studiów brał udział w około 70 wystawach (poza Polską swoje prace pokazywał w Argentynie, Kanadzie, we Włoszech oraz wielokrotnie na Litwie), zdobył ponad 35 nagród i wyróżnień w konkursach artystycznych. Laureat nagrody dla Najlepszego Studenta Pomorza w 2013 roku oraz Nagrody Publiczności podczas wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych (2014). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.