wro2015_Malgorzata Kujda_15 maja (17)

SATURN3

Łukasz Szałankiewicz a.k.a. Zenial (PL) + Adam Donovan (AU)
performans dźwiękowy

Projekt, będący synergią kluczowych dla twórczości obu artystów koncepcji, łączy charakterystyczną dla Zeniala muzykę pola elektromagnetycznego z dźwiękowymi maszynami Donovana. Elektromagnetyzm Zeniala jest na bieżąco miksowany przy użyciu dwóch kierunkowo rzutowanych wiązek dźwięku, podczas gdy Donovan wytwarza dla nich rodzaj przekaźnika. Ich ukierunkowany ruch w przestrzeni performansu jest sterowany za pomocą robotycznych statywów, które same są obiektami sztuki dźwięku. Współpraca artystów wynika z przekonania o znaczeniu tego rodzaju powiązań dla nowej muzyki, stwarzających zarówno nową platformę dla percepcji, jak i możliwość komponowania w unikatowym formacie fizycznego środowiska.

Twórczość Adama Donovana (AU), ur. 1974, łączy specjalistyczny obszar naukowej akustyki ze sztuką wizualną. Donovan od 1996 roku zajmuje się badaniem zindywidualizowanej, kierunkowej emisji dźwięku. Czerpiąc z najnowszych odkryć w tej dziedzinie, tworzy hybrydowe interaktywne instalacje i dźwiękowe performansy. Od połowy lat 90. Donovan współpracuje z muzykami, kompozytorami i naukowcami, tworząc realizacje wykorzystujące rozmaite, ręcznie wykonywane fizyczne instrumenty skupiające i kształtujące dźwięk, a także kompozycje opierające się na pamięci urządzeń. Zajmują się one różnymi aspektami zjawisk fizyki akustycznej i wzmacniają je w sposób z reguły wcześniej nie doświadczany przez publiczność. Adam Donovan mieszka i pracuje w Wiedniu.

Zenial (PL), alias Łukasz Szałankiewicz, ur. 1978, pracuje z dźwiękiem i muzyką elektroniczną. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME). Jego prace koncentrują się na dźwiękowych poszukiwaniach, performansach audiowizualnych i interaktywnych instalacjach. Jedna z nich, „Dźwiękoświsty”, była z sukcesem prezentowana podczas Małej Warszawskiej Jesieni (kierowanej do najmłodszej publiczności sekcji festiwalu). Szałankiewicz aktywnie współpracował przy organizacji wielu wydarzeń muzycznych i festiwali, jest również współzałożycielem wytwórni/platformy Audiotong. Wydając jako Zenial (wcześniej także jako Palsecam) współtworzy także projekt AABZU z Maciejem Szymczukiem oraz projekt Dizzy Kinetics z Markiem Chołoniewskim. Szałankiewicz występował na licznych festiwalach oraz w ważnych instytucjach artystycznych w Polsce i na świecie.