Screen shot 2015-05-13 at 8.12.40 PM

SACCADES. DEKONSTRUKCJA CONTINUUM CZASOPRZESTRZENNEGO

Gerard Lebik (PL)
8-kanałowa instalacja dźwiękowa

Działanie układu ruchowego oka odpowiada za charakter postrzegania wzrokowego, widzenie nie jest procesem ciągłym, lecz zachodzi w mikrochwilach. System wzrokowy próbkuje, pobiera fragmentaryczną informację z otoczenia wzrokowego. Fragmenty te są następnie scalane w ośrodkowym układzie nerwowym – następuje rekonstrukcja continuum czasoprzestrzennego. Taki sposób funkcjonowania systemu postrzegania wzrokowego związany jest z szybkim, skokowym przenoszeniem linii wzroku na te punkty otoczenia wzrokowego, w których dostępna jest informacja potrzebna dla aktualnie realizowanego zadania poznawczego. Ten skokowy ruch oka nazywany jest „sakkadą”.