Bienale 2015_mm076

SZTUKA ZŻYCIA

Karina Madej (PL)
instalacja

opieka: dr Artur Chrzanowski (Pracownia Fotografii) + prof. Wiesław Karolak (Pracownia Intermediów)
Wydział Sztuk Wizualnych
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Tytułowe „zżycie się” z jednej strony oznacza przywiązanie do kogoś, przyzwyczajenie, ale jednocześnie może być interpretowane jako przystosowanie, podporządkowanie, przywyknięcie – do charakteru danej osoby lub sytuacji. Słowo„sztuka” natomiast kojarzy się przede wszystkim z działalnością artystyczną, ale w połączeniu ze słowem „zżycia” przywodzi na myśl tytuły popularnych obecnie poradników, mających na celu uczynienie naszego życia doskonalszym. I wreszcie„Sztuka zżycia” odczytana pośpiesznie może zabrzmieć jak „Sztuka z życia”, co prowadzi nas do takich haseł z historii sztuki współczesnej, jak: „Sztuka jest życiem, życie jest sztuką”, czy „Dzieło sztuki to działanie i życie, które może być zdokumentowane”.

Głównym punktem pracy jest postać okaleczonego w wypadku samochodowym w młodości wujka artystki i jego życie. Inspirując się postawą artystów, którzy sztuką uczynili zapis codziennego życia, postanowiłam rejestrować za pomocą fotografii egzystencję wujka. W efekcie długotrwałej rejestracji wytworzyło się archiwum, zawierające zbiór dokumentów fotograficznych z kolejnych minut, godzin, dni i miesięcy.

Archiwum jest dostępne na stronie: archiwumprocesu.blogspot.com.