WRO Resume_prev_mm15

PAINTER’S PAINTING

Wojciech Gilewicz (PL)
instalacja wideo

Przeniesienie instalacji z wystawy w Muzeum Narodowym.

Instalacja powstała na bazie zapętlonego obrazu wideo, dokumentującego malarski performans. Artysta – ubrany zawsze w ten sam sposób, powtarzający te same gesty – rozstawia swój warsztat malarski w różno- rodnych, często stereotypowych przestrze- niach i krajobrazach. Próbuje uchwycić zmieniające się gwałtownie obrazy, nigdy jednak nie widzimy efektu jego zmagań.

Wojciech Gilewicz, ur. 1974, malarz, fotograf, autor instalacji i filmów wideo. Na bazie obrazu malarskiego, tworzy zróżnicowane pod kątem formalnym prace. Jego twórczość prowokuje do refleksji nad mechanizma- mi rządzącymi percepcją i kulturowymi uwarunkowaniami widzenia. Podejmuje kwestie dotyczące roli malarstwa, statusu artysty i dzieła w kontekście instytucji i obiegu sztuki. Jego prace były pokazy- wane, m.in. w CSW Zamku Ujazdowskim, Bunkrze Sztuki w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Entropia we Wro- cławiu, BWA w Zielonej Górze, Flux Factory w Nowym Jorku, Kunadu Museum of Fine Arts w Tajpej.