wro biennale 2015_koch image 0059

ENDURANCE

Kuba Borkowicz (PL)
instalacja + wideo

Praca stanowi swoisty autorski hołd dla przedstawicieli dwudziestowiecznego ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Jest próbą koherentnego połączenia wąsko rozumianej sztuki wysokiej z, wymagającą olbrzymiego poświęcenia i ciągłego szlifu, sztuką cyrkową. Spontaniczność czy wręcz podświadomość aktu twórczego jest tu dla artysty medytacją pozbawioną odniesień do czasu, istnieniem ściśle „tu i teraz”, przy jednoczesnym stałym kontakcie z odbiorcą, od którego właśnie zależeć będzie czas trwania  performansu, będącego wypadkową osobistych inspiracji artysty.


Kuba Borkowicz (PL), ur. 1989 w Poznaniu. Studiuje w Katedrze Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Realizuje prace z zakresu wideo, malarstwa, performansu i fotografii. W swojej twórczości porusza tematykę nieskończoności i przypadkowości oraz bada relacje sztuki w przestrzeni publicznej. Jest aktywnym uczestnikiem i laureatem niezależnych przeglądów filmowych oraz członkiem Jury Młodych festiwalu Ale Kino! Indywidualnie zadebiutował w 2013 roku wystawą Oswojone w Kolektywie 1a w Poznaniu. Współtworzył oprawę wideo podczas targów Pack Design w Mediolanie (2013).