Screen shot 2015-05-25 at 1.52.32 PM

ŚCIANY SZUMÓW

Matej Frank (CZ/PL) + Jakub Frank (CZ/PL)
performans, 2015

Performans oraz instalacja dźwiękowa na podwórku. Działanie polegające na wydobywaniu określonych dźwięków z „wyrysowanej” z amplifikowanego drutu kompozycji. Linia wyznaczona przez drut łączy punkty w przestrzeni, a także taśmy magnetyczne ze zróżnicowanym materiałem. Artyści używają elektroakustycznych urządzeń, drobnych przedmiotów oraz infrastruktury podwórka jako instrumentów i źródeł dźwięku.

Matej Frank (CZ/PL), ur. 1989 w Opawie, Czechy. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Zajmuje się rzeźbą, opierając się o pojęcia przestrzeń-czas-ruch-ciało.

Jakub Frank (CZ/PL), ur. 1993 w Opawie, Czechy. Mieszka we Wrocławiu i Ostrawie. Muzyk zajmujący się preparacją instrumentów w celu rozszerzania ich możliwości brzmieniowych i artykulacyjnych.