Clipboard01

MULTIDÃO (MULTITUDE)

Lucas Bambozzi (BR)
instalacja

projekt wsparty przez Instytut Adama Mickiewicza

Multitudes podejmuje temat strachu związanego z nieznanym oraz powstaniem i zanikiem poczucia zbiorowości. Wielkoformatowa instalacja wideo, obrazują konflikt pomiędzy wysoką a niską kulturą, konfrontują jednostki i społeczeństwa, proponują analizę sytuacji jednostki jako interaktora na polu sztuki i technologii.

Lucas Bambozzi (BR), ur. 1965, artysta medialny, eksperymentator, twórca instalacji, prac wideo i projektów interaktywnych. Jego dzieła pokazywane były w ponad 40 krajach, zdobywając liczne nagrody, m.in. „Mobile Crash” (Ars Electronica, 2010) oraz „Labmovel” (Ars Electronica, 2013). Twórca „Multitude Project” – serii wystaw obrazujących pojęcie „wielości”. Pomysłodawca i kurator arte.mov – przedsięwzięcia realizowanego w ramach festiwalu International Mobile Media Art Festival (2006-2012).