Screen shot 2015-06-24 at 11.32.46 AM

FLUID CONTROL

wechselstrom – Renate Pittroff (DE) + Christoph Theiler (DE)
performans medialny

W 2012 roku grupa wechselstrom stworzyła narzędzie, dzięki któremu można kreować muzykę elektroniczną przez ustawienia sekwensera w syntezatorze w bardzo szybki, zawrotny, złożony i czasem chaotyczny sposób. Medium kontrolne, z którego składa się główne urządzenie, jest zrobione z wody! Narzędzie sprawia, że można bezpośrednio kreować muzykę elektroniczną poprzez „chwycenie” prądu elektrycznego w obie ręce. Celem wynalazku jest możliwość operowania przez muzyka dźwiękiem narzędziem, które zmiany parametrów dźwiękowych poprzez fizyczne działanie; oddanie grającemu przycisku z opornikami w ręce tak, aby mógł on doświadczyć zmian parametrów dźwiękowych w formie fizykalnej. Takie doświadczenie, stawiające na świadomość ciała i bezpośredniość, przemienia dźwięk w formie bardziej otwartej niż standardowe sterowniki, przyciski, fadery, potencjometry obrotowe czy ekrany dotykowe.

wechselstrom – wiedeński label, założony przez Renate Pittroff (DE) i Christopha Theilera (DE); offspace, będący miejscem wystaw i działań medialnych.

Do ich najważniejszych prac zaliczają się, między innymi, opera medialna „Re-Entry” (Oldenburg, 2010), aplikacja do wyprowadzania psa na dwór „Tracker Dog” (2008) czy narzędzie do przyznawania dotacji „Community Game” (2006).