e-ruqyah 3

E-RUQYAH

Arya Sukapura Putra (ID)
wideo, 2013, 2:08

e-ruqyah to proces elektronicznej terapii (uzdrawiania). Przez podejście performatywne, elektroniczny ruqyah (e-ruqyah) przedstawia czynność pocierania ciała telefonem komórkowym odtwarzającego wersy. Wideo pokazuje ruqyah jako praktykę egzorcystyczną, odejmującą negatywną energię będącą źródłem problemów ze zdrowiem. Tego procesu zwykle dokonywano poprzez czytanie wersów Koranu. To wideo skupia się na nieskończonym dialogu miedzy sztuka, technologia, a duchowością i bada dalsze możliwości przechytrzenia ograniczeń technologicznych.

Arya Sukapura Putra (ID), studiował na uniwersytecie artystycznym Sanngar Olah Seni Bandung. Rozpoczął działalność artystyczną w 2006 roku działając we różnych mediach: dwuwymiarowych, trójwymiarowych, obiektów, mixed media, instalacji, rzeźby i wideo. Jego prace pokazywano na różnych wystawach w Europie, USA i Azji. Mieszka i tworzy w Yogyakarcie w Indonezji.