Bienale 2015_mm221

UKŁAD ZAMKNIĘTY

Rafał Żarski (PL)
wideo + animacja

opieka: prof. Agata Michowska + prof. Wojciech Łazarczyk
Pracownia Działań Multimedialnych
Akademia Sztuki w Szczecinie

Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wideo, w którym artysta wyrusza na wyprawę, mającą na celu zbadanie krajobrazu dźwiękowego swojego mieszkania. Druga to animacja, przedstawiająca rzut przestrzeni, w której autor się porusza. Animacja jest zsynchronizowana z wideo, stanowi rodzaj nawigacji pokazującej sposób poruszania się artysty, o czym informuje mała, pulsująca, zielona kropka.

Rafał Żarski (PL), ur. 1989. W 2010 roku uzyskał dyplom z projektowania graficznego w Policealnym Studium Plastycznym „Collage” w Warszawie. Od 2011 roku jest studentem multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).