3

BENIGHTED

Maria Ornaf (PL)
wideo, 2014, 7:00

Poetyckie określenie pułapki, jaką zastawia na nas czas w tytule wideo („zaskoczony przez noc”) można odnieść do szerszego kontekstu zaskoczenia przez nieuchronne. Praca sięga korzeniami do dzieciństwa i tkwiącej w nim bliskości z naturą, a jednocześnie sytuuje je jako początek wytyczania nam granic i rodzącej się w nich samotności. Jest portretem szamoczącego się człowieka, uwikłanego w sieci czasu, który przynosi nieustanne zmiany, a jednocześnie mantryczną powtarzalność.

Maria Ornaf, ur. 1989, absolwentka intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, stypendystka Faculdade de Belas-Artes w Lizbonie, laureatka konkursu „Dolina Kreatywna” w kategorii multimedia oraz I nagrody w konkursie One Minute Film Festival. Tworzy filmy eksperymentalne i wideo, które pokazywane były na wielu międzynarodowych festiwalach w kraju i zagranicą.