IMG_4376

B-612

Natalia Balska (PL)
instalacja interaktywna

Nagroda w Pierwszym Konkursie Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów (ex aequo)

opieka: prof. Artur Tajber (Pracownia Sztuki Performans, Katedra Metod Sztuki) + dr hab. Grzegorz Biliński, prof. Marek Chołoniewski (Katedra Obszarów Sztuki)
Wydział Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Pracę stanowi układ, który tworzą dwa obiekty: roślina i sieć neuronowa. Pośrednikiem interakcji pomiędzy tymi, istniejącymi na dwóch rożnych płaszczyznach rzeczywistości, obiektami jest niezależny układ pomiarowy, przyjmujący jedynie określone bodźce zewnętrzne, takie jak wilgotność, temperatura i światło, które wpływają na ocenę stanu rośliny przez układ pomiarowy. Przetrwanie rośliny uzależnione jest od ograniczonych zasobów wody, którymi „gospodaruje” sieć neuronowa w cyklu dobowym. Zachowanie sieci i jej „decyzje” o podziale wody między siebie a roślinę kształtowane jest przez system nagród, generowany na podstawie odczytów, otrzymywanych ze środowiska życia rośliny. Przetrwanie i rozwój obu obiektów jest od siebie wzajemnie zależne.

Praca powstała jako rodzaj eksperymentu nad możliwościami kształtowania interakcji pomiędzy płaszczyzną realną i wirtualną.

Natalia Balska (PL), urodzona w Bielsku-Białej. Ukończyła Graphic and Media Design (BA Hons.) w University of the Arts w Londynie. W 2014 roku na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie obroniła dyplom magisterski pt. „Pigmalion – o realności relacji pomiędzy człowiekiem i Maszyną”, którego częścią była instalacja „B-612”, wykorzystująca działanie sieci neuronowych.