Screen shot 2015-05-25 at 2.06.10 PM

ROZPRAWA O GRAFICE

Ewelina Turkot (PL)
ingerencja, 2015

Ingerencje-kolaże, w których do postaci na obrazie zostały doklejone papierowe dymki, przypominające te używane w czatach internetowych. Treści rozmów zostały oddane jedynie za pomocą akronimów – typowych dla cyberprzestrzeni skrótów. Tytuł pracy zapożyczony z dzieła Łukasza Górnickiego, w którym autor zawarł swoje uwagi dotyczące polskiej ortografii oraz projekt nowego alfabetu.

Ewelina Turkot (PL), ur. 1982 we Wrocławiu, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Artystka interdyscyplinarna. Zajmuje się monotypią, grafiką artystyczną i projektowaniem graficznym.