Biennale 16 maja_mm1492

Zostań modelem dla Paula!
Become a model for Paul!

Informacje o rejestracji / Registration info

5 ROBOTS NAMED PAUL (5RNP)

Patrick Tresset (FR/UK)
instalacja robotyczna

W scenerii przypominającej lekcję rysunku, pięć robotów o imieniu Paul oczekuje na widza-modela. Roboty przyglądają się modelowi i zaczynają rysować, ich spojrzenia kierowane są na przemian ku powstającemu rysunkowi i pozującemu człowiekowi. Tak jak model podczas lekcji rysunku, pozujący jest przedmiotem studiów. Nieruchomy, lecz aktywnie utrzymujący przyjętą pozę, człowiek jest inspiracją dla maszyn. Dla obserwujących pozostałych widzów jest tylko jednym z sześciu aktorów współtworzących wydarzenie. Dźwięki, jakie wydają silniczki robotów tworzą improwizowaną ścieżkę dźwiękową. Roboty, minimalistycznie wystylizowani obsesyjni artyści, potrafią tylko rysować. Każdy z nich wygląda tak samo, różnią ich tylko oczy – staromodne cyfrowe aparaty fotograficzne bądź kamerki internetowe.

Pięć robotów, każdy o imieniu Paul. Zachowanie każdego Paula jest wynikiem badań nad poznawczymi, percepcyjnymi i motorycznymi procesami zachodzącymi podczas tworzenia przez artystów rysunków z natury, opiera się także na własnej praktyce rysowniczej autora instalacji. W oryginalnym oprogramowaniu sterującym każdym Paulem wykorzystano eksperymenty z dziedziny robotyki, obrazowanie komputerowe i twórczość obliczeniową.

Instalacja 5 Robots Named Paul była premierowo pokazywana w Londynie podczas Merge Festival organizowanego przez Tate Modern London w 2012 roku, a następnie, między innymi, w ramach festiwali Ars Electronica w Linz oraz UPDATE 5 w Gandawie.

Patrick Tresset (FR/UK) jest francuskim artystą i naukowcem badającym ludzką aktywność twórczą, komputacyjną kreatywność i nasze relacje z urządzeniami, a w szczególności z bytami robotycznymi. Jego roboty powstają w oparciu o zaawansowane technologie wykorzystujące odkrycia w takich dziedzinach, jak robotyka, obrazowanie komputerowe, sztuczna inteligencja i kognitywna informatyka.

Po uzyskaniu dyplomu z informatyki biznesowej, przeprowadził się do Londynu, gdzie został malarzem. W latach 1991-2003 jego prace były prezentowane na licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach w Londynie i Paryżu. Od 2003 roku pracuje nad komputerowymi i robotycznymi systemami zdolnymi do symulacji artystycznej aktywności. W międzyczasie ukończył kierunek Sciences in Arts Computing w Goldsmiths University of London, gdzie wspólnie z prof. Frederikiem Fol Leymarie do 2013 roku prowadził projekt AikonII, którego celem było badanie zdolności do obserwacyjnego szkicowania poprzez zastosowanie modelowania komputerowego i robotyki. Tresset jest autorem programu nauczania kreatywnej robotyki dla studentów studiów podyplomowych na Goldsmiths w ramach kursu Computational Arts. Stypendysta Zukunftskolleg na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy), a obecnie także gna Goldsmiths. Jako naukowiec publikuje artykuły w takich dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, komputacyjna estetyka i kreatywność, społeczna robotyka, rysunek, sztuka cyfrowa i grafika komputerowa.