GW_HEADER

Test Exposure

Biennale WRO 2015 pod hasłem Test Exposure podejmuje prezentację działań na gruncie sztuki nowych mediów, umieszczając eksperymenty artystyczne, indywidualne poszukiwania, podejścia poznawcze w perspektywie badania potencjału sztuki wobec kształtowania i obrazowania procesów zachodzących w szeroko rozumianej kulturze.

Hasło Test Exposure jest zapowiedzią Biennale WRO 2015 jako wydarzenia będącego testem kreatywnych, niesformatowanych, nieograniczonych możliwości sztuki reagującej na współczesność i antycypującej przyszłe wyzwania.