Małe WRO

malewro_web-1024x524

program dla dzieci i ich najbliższych

Małe WRO to komplementarna część programu Biennale WRO. Propozycje dla dzieci i ich najbliższych – rodziców, nauczycieli, opiekunów – wynikają z generalnego programu Biennale WRO i przybliżają odbiorcom zagadnienia ze świata sztuki nowych mediów. W tym roku po raz pierwszy program Małego WRO splata się z wydarzeniami głównymi Biennale WRO. Prace prezentowane w Przewodniku Małego WRO zostały wybrane spośród wszystkich wystaw Biennale WRO 2015. Spacery po wystawach zostały pomyślane w taki sposób, by poprzez dzieła opisane w Przewodniku Małego WRO trafiać także na inne prace, które mogą zwrócić uwagę najmłodszych. Program animacji – specjalna edycja Niedzielnego Poranka Filmowego oraz projekcje powtórkowe – to realizacje wyłonione podczas otwartego naboru prac na Biennale WRO 2015.

Małe WRO to propozycja na przyjemny i twórczy czas w ramach Biennale WRO!

Koncepcja programu i Przewodnika Małego WRO: Magdalena Kreis

Projekt graficzny: Michał Loba

logosy małego WRO