warsz

Karol Piekarski (PL), dyrektor programowy Medialabu Katowice, organizator festiwalu sztuki i technologii art+bits. Realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze i edukacyjne polegające na przetwarzaniu i wizualizacji danych na temat miasta. m.in. MiastoLab (2013), Urban Data Stories (2014) i Apetyt na radykalną zmianę. Katowice 1865–2015 (2015). Jest również badaczem Sieci, posiada doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych za pracę dotyczącą ekonomii percepcji i strategii ograniczania nadmiaru informacyjnego w internecie.

Warsztaty towarzyszące sympozjum Edwina Bendyka, „Hakowanie Społecznego Systemu Operacyjnego„ i inaugurujące program Wrocław – Miasto/Laboratorium przyszłości.

Warsztaty: Infoaktywizm dla początkujących – towarzyszące sympozjum Edwina Bendyka, „Hakowanie Społecznego Systemu Operacyjnego” inaugurujące program Wrocław – Miasto/Laboratorium przyszłości.

Karol Piekarski: Infoaktywizm dla początkujących 

16 maja, 12:00-14:00

miejsce: nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

Walczysz o dostęp do informacji i transparentność w działaniach firm, organizacji pozarządowych lub władz miasta? Realizujesz kampanie społeczne lub projekty rzecznicze? Szukasz narzędzi pozwalających na sprawnie zarządzanie informacjami, by skutecznie konkurować o uwagę mieszkańców i użytkowników sieci.

W społeczeństwie sieci dostęp do informacji i kompetencje przetwarzania danych decydują o sukcesie ekonomicznym, statusie społecznym i dostępie do władzy. Mieszkańcy chcą mieć wiedzę o mechanizmach działania miasta, by zyskać większy wpływ na kierunki jego rozwoju. Jednocześnie przestrzeń publiczna, również ta sieciowa, przesycona jest komunikatami, a nadmiar danych utrudnia angażowanie uwagi odbiorców.

Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebujemy nowych narzędzi i strategii komunikacyjnych stosowanych przez infoaktywistów, którzy walczą o otwartość informacji oraz transparentność działań władz, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pozarządowych. Wykorzystują oni mechanizmy sieciowe i ogólnodostępne narzędzia cyfrowe do realizacji zadań ważnych dla lokalnych społeczności.

Podczas warsztatów zrozumiesz sposoby działania infoaktywistów i dowiesz się, jak wykorzystać ich narzędzia oraz metody pracy w realizacji własnych projektów. Poznasz zasady procesu projektowego: definiowanie problemu, określenie odbiorcy, możliwości gromadzenia danych i budowania odpowiedniego komunikatu. Zobaczysz wiele interesujących przykładów zrealizowanych w różnych krajach oraz w Medialabie Katowice.

W warsztatach mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane infoaktywizmem, przede wszystkim aktywiści miejscy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, animatorzy kultury, osoby prowadzące kampanie społeczne i działania rzecznicze.

Wymagania: uczestnicy warsztatów pracują na własnych laptopach lub tabletach (notatki i research w Sieci). Warto przyjść na warsztaty z własnymi pomysłami i tematami, by wykorzystać nową wiedzę bezpośrednio w swoich projektach.

Udział w warsztatach: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: dominika@wrocenter.pl
warsztaty są prowadzone w języku polskim

ESK

Warsztaty Urban Data Stories_1 - fot. Bartek Barczyk - CC BY 3.0 Medialab Katowice