Konferencja. Co sztuka może dać nauce?

Biennale 14 maja_mm0701

konferencja tłumaczona symultanicznie na język polski

kurator: Ryszard W. Kluszczyński

Co sztuka może dać nauce?

Nie budzi już dziś raczej niczyich wątpliwości teza, że sztuka, w efekcie kontaktów z nauką, uległa znaczącym przeobrażeniom. W ich efekcie wyłonił się nowy obszar praktyk artystycznych, określany mianem Art&Science, SciArt albo też art@science. Transformacje, które dotknęły sztukę w rezultacie zbliżenia z nauką dotyczą wszystkich wymiarów i aspektów sztuki, zarówno materiałów i tworzyw, instrumentów i metod wykorzystywanych w artystycznych procesach, tworzonych form, podejmowanych tematów, jak i najbardziej zasadniczych zagadnień estetycznych: statusu procesu twórczego, koncepcji dzieła sztuki czy też struktury i charakteru doświadczenia odbiorczego.

Jednocześnie, w polu sztuki rozwijają się coraz częściej i coraz wyraziściej badania artystyczne, ogarniające w swej różnorodności także i problemy daleko odbiegające od tych, którymi dotąd zajmowała się sztuka. Artyści wkraczają w ten sposób na tereny zarezerwowane niegdyś wyłącznie dla nauk ścisłych. Liczba takich projektów, ich charakter, zakres podejmowanych zagadnień, oraz osiągane rezultaty i ich konsekwencje każą więc obecnie pytać nie tylko o to, co nauka zrobiła dla sztuki, ale także i o to, co sztuka może uczynić dla nauki.

Biennale 14 maja_mm0632

Część I: 14 maja, 10:30-12:30

Powitanie: Violetta Kutlubasis-Krajewska i Piotr Krajewski

Ryszard W. Kluszczyński (PL), Uniwersytet Łódzki
Wstęp do konferencji

Olga Kisseleva (FR), Pantheon-Sorbonne University, Paryż
Artysta jako badacz: nowe procesy i materiały w sztuce współczesnej

Ingeborg Reichle (DE), Uniwersytet Humboldta w Berlinie
Sztuka, nauka i społeczeństwo: kiedy sztuka staje się zinstytucjonalizowaną praktyką społeczną

Ryszard W. Kluszczyński (PL), Uniwersytet Łódzki
art@science vis-à-vis citizen science: produkcja wiedzy w Wiki świecie
konferencja_what can_maziej2

Część II: 14 maja, 13:30-16:00

Roger Malina (US), University of Texas, Dallas
Kryzys w reprezentacji danych: w poszukiwaniu nowych dróg eksplorowania i przyswajania danych

Joanna Zylinska (UK), Goldsmiths College, Uniwersytet Londyński
Skamieniałości mediów: fotografia po wyginięciu

Monika Bakke (PL), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sztuka ciała roślin: dlaczego roślin nie należy rozumieć nieprawidłowo

Andreas Broeckmann (DE), Leuphana University of Lüneburg
Trudny dialog między „sztuką” a „nauką”