renk

ALAIN RENK. WIKIBUILDING: ARCHITEKTURA OPEN SOURCE

Abstrakt

Proces:
1. Digitalny sposób myślenia.
2. Kolektywna inteligencja, która działa.

„Miejskość”:
3. Miejskie wspólnoty.
4. Łamanie miejskiego kodu.

Otwartość:
5. IRL (ang. In Real Life), czyli „w realnym życiu / świecie” –Żywe Laboratorium.
6. Otwarta innowacja.

Skalowalność:
7. Open-source.

Alain Renk (FR), architekt i urbanista, członek kolektywu 7 Billion Urbanists Collective, współzałożyciel agencji HOST ARCHITECTS i UFO. Rozwija idee „miasta uczestniczącego” i „urbanizmu kolaboratywnego”, mających na celu radykalne aktualizowanie przestrzeni miejskiej w erze digitalnej. Oba pojęcia odnoszą się do wizji, w której inteligencja zbiorowa, wyposażona w cyfrowe narzędzia urbanizacji, jest kluczowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o poprawienie jakości życia w mieście, ze wspólną korzyścią dla środowiska, gospodarki i atrakcyjności otoczenia.