piekarski

KAROL PIEKARSKI. DATAAKTYWIZM ORAZ INNE FORMY WALKI O KONTROLĘ MIEJSKICH INTERFEJSÓW

Abstract

Miasto jest szczególną przestrzenią eksperymentów wykorzystujących narzędzia przetwarzania danych do poprawy jakości życia. Istnieje kilka warunków, które powinny zostać spełnione, by nie zredukować idei smart cities do zbioru technokratycznych reguł odgórnego zarządzania miastem.

Naczelną zasadą jest transparentność i symetria dostępu, tak by wszyscy użytkownicy posiadali pełną kontrolę nad danymi. W tej relacji zaciera się podział na subiektywne treści mieszkańców i obiektywne dane dostarczane przez oficjalne instytucje. Dane z kolei nie służą wyłącznie opisywaniu rzeczywistości, ale są pretekstem do podejmowania działań w przestrzeni miejskiej.

Hakowanie miasta nie ogranicza się więc do popularnych ruchów protestu, koordynowanych za pomocą mediów społecznościowych, lecz może przyjąć różne formy: działań diagnostycznych i watchdogowych opartych na analizie danych, społecznościowego pozyskiwania treści lub alternatywnych sposobów użytkowania przestrzeni publicznej.

Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania danych na rzecz lokalnych społeczności i opisuje kompetencje, które będą musieli posiadać aktywiści miejscy, by wykorzystać w swoich działaniach potencjał sieci społecznych i nowych technologii.