Still3-Unfit_by_Timo_Wright

UNFIT

Timo Wright (FI)
wideo, 2013, 8:27

Wideo powstało na potrzeby performansu tanecznego oraz instalacji Un fit Anny Mustonen & Co. pokazywanych w Amos Anderson Art Museum w 2012 roku. Unfit podejmuje zagadnienia dopasowania nas samych ze sobą i nas z naszym otoczeniem. Stosując powtórzenia próbujemy dopasować się, ułożyć samych siebie w życiu. To powtarzana bezustannie próba uchwycenia tańczącego ciała w ograniczonym czasie i przestrzeni filmu.

Timo Wright (FI), mieszka i pracuje w Helsinkach. W ciągu ostatnich sześciu lat brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Finlandii i za granicą.