Sequence 010286

THE MOST WONDERFUL WOMAN THAT I KNOW

Karolina Spyrka (PL)
wideo, 2014, 5:19

Jak wiele moim prac, także i ta powstała w celu autoterapeutycznym. Chciałam stworzyć także film o niedojrzałości, braku zrozumienia z najbliższa osoba.

Karolina Spyrka (PL), ur. 1987. Absolwentka wydziału Malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni dr. hab. Grzegorza Sztwiertni. Aktualnie doktorantka na tej uczelni. Porusza sie w wielu dziedzinach sztuki m.in. malarstwo,rysunek, wideo,instalacja, street art. W swoich pracach analizuje własne doświadczenia życiowe, traktując sztukę jak autoterapię. Skupia sie na relacjach z najbliższym otoczeniem, czyli rodziną, przyjaciółmi. Dotyka problemów poznawania własnej tożsamości, relacji matki z dzieckiem, kobiety i mężczyzny. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych za granicą i w Polsce.