THAT HAS BEEN BOTHERING ME THE WHOLE TIME5

THAT HAS BEEN BOTHERING ME THE WHOLE TIME

Arash T. Riahi (AT)
wideo, 2013, 10:00

projekt wsparty przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie

Film ten może być traktowany jak utopijna sugestia. Co się dzieje, jeśli kobieta ubrana w burkę wykonuje performans, którego nigdy nie będzie można pokazać publicznie. Pod koniec sytuacja zaczyna powracać do rzeczywistości. Nie twierdzimy, że w burce jest realna kobieta, z czasem staje się jasne, że jest ona tylko reprezentacją. Tancerka Silke Grabinger jest ciałem, które tylko interpretuje, tak naprawdę nie mogąc realnie oddać losu tych kobiet.

Arash T. Riahi (AT), ur. 1972 w Iranie, mieszka w Wiedniu. Studiował teorię filmu i sztukę. Jest autorem scenariuszy, reżyserem i montażystą nagradzanych filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, eksperymentalnych i reklamowych.