Bienale-przygotowania_mm02

SONIC EXPLORER

Szymon Kaliski (PL) + Marek Straszak (PL)
kinetyczno-dźwiękowa instalacja interaktywna, 2014

Kinetyczno-dźwiękowa, interaktywna instalacja bazująca na zdekonstruowanych bryłach platońskich. Każda z nich, przez inny stopień dekonstrukcji, wydaje osobliwy dźwięk, będący dźwiękowym zapisem niedoskonałości formy. Widz może w intuicyjny sposób budować melodię, która odgrywana jest przez rzeźbę.

Marek Straszak (PL), artysta wizualny, absolwent Wrocławskiej ASP (Multimedia) i Berlińskiej UdK (Art and Media). Szczególnie Interesuje się technikami projekcji video, motion-designem i filmem. Te umiejętności chętnie łączy w analogowo-cyfrowe instalacje.

Szymon Kaliski (PL), kreatywny programista i artysta multimedialny zajmujący się projektowaniem i implementowaniem rozwiązań w przestrzeni przenikających się technologi, designu i sztuki. Zajmuje się szeroko pojętą wizualizacją danych, sztuką generatywną oraz muzyką eksperymentalną.