Bienale 2015_mm232

PYTANIA NA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI

Aleksandra Trojanowska (PL)
instalacja

opieka: prof. Wiesław Gołuch (ad. Maja Wolińska, as. Jakub Jernajczyk)
Pracownia Perswazji Medialnej (aneks: Pracownia Fotomediów pod opieką prof. Andrzeja Batora)
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Tematem przewodnim prac – „Pytania na wszystkie odpowiedzi” oraz „Miłość bezwarunkowa” – jest autyzm. Artystka postanowiła zapisywać wypowiedzi chorego brata, angażując w to również mamę. Forma realizacji w postaci książeczek i kartek z wypisanymi frazami podkreśla przypadkowość / losowość doboru słów. Piotr jest świetnym słowotwórcą, przełamuje wszelkie zasady językowe, m.in. stopniuje czasowniki. Jego kreatywność w określaniu rzeczy zdaje się być nieokiełznana. Zapiski przybliżają nam jego osobowość – zarazem wrażliwego i zagubionego oraz dowcipnego i czerpiącego radość z życia chłopaka.

Drugą częścią „Pytań na wszystkie odpowiedzi” są telewizory, emitujące obraz o nierównej powierzchni, po którym przemieszcza się niezidentyfikowany cień, symbolizujący trudność w rozpoznawaniu, określaniu świata. Równocześnie odczytywane są zapisane wcześniej słowa, z czasowym przesunięciem. Zabieg ten ma na celu przybliżenie pojęcia echolalii (zaburzenia myślenia, niepotrzebne powtarzanie zasłyszanych słów i zwrotów), przypisywanej autystom. Całość jest zamknięta w błękitnej otoczce, mającej charakter symboliczny (niebieski jest międzynarodowym kolorem autyzmu).

Aneksem do dyplomu jest krótki film powstały na podstawie zgromadzonych przez autorkę fotografii jej mamy i brata, opisujący ich relacje – „Miłość bezwarunkowa”. Przenikające się fotografie mają na celu ukazanie chwil jako niekończącego się procesu, rytuału. Ścieżkę dźwiękową stanowią nagrywane przez autorkę rozmowy i monologi bohaterów, ale także pomrukiwania, świergotanie i „buczenie” jej brata oraz odgłosy otoczenia.

Aleksandra Trojanowska (PL), ur. 1992. Absolwentka Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Uczestniczka programu Stypendium Zagraniczne w Alberta College of Art and Design w Kanadzie. Obecnie kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów ASP we Wrocławiu. Od trzech lat stypendystka Rektora ASP. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.