WRO Resume_prev_mm31

PRZEJAZD

Lena Dobrowolska (PL)
wideo, 2014, 19:44

Praca była prezentowana w ramach 7. programu projekcyjnego „Anatomia centrów i peryferii”.

Zbudowany z wielokrotnych ujęć film strukturalny, zrealizowany podczas jazdy samochodem przez romską dzielnicę na obrzeżach Cluj-Napoca w Rumunii.

Nakręcony w zwolnionym tempie (60 klatek na sekundę) przejazd wydłuża tymczasowość chwili w niekończącą się panoramę, eksponując to, co na pierwszy rzut oka wydaje się powierzchowne i przelotne. Ten wizualny zabieg jest zarazem metaforą reprezentacji zjawiska ubóstwa – jego intensywnej wizualnej obecności i jednoczesnej niewidzialności.

Specyficzny rodzaj obrazowości zjawiska występującego w głównych centrach niedostatku współczesnego świata – od brazylijskich faweli po slumsy azjatyckich megalopolis – wskazuje na proces transformacji wizualnej przedstawiania ubóstwa w krajach rozwijających się.

Pejzaż muzyczny filmu stanowią dźwięki rumuńskich stacji radiowych, przeplatane historycznymi nagraniami rewolucji w Rumunii  z 1989 roku oraz zebranymi podczas kręcenia filmu (2014).

Lena Dobrowolska (PL), ur. 1985, absolwentka intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2014) i fotografii w University College Falmouth (UK, 2010). Pracuje z fotografią i filmem, cechą charakterystyczną jej prac jest struktura i metafora. Jest zdobywczynią licznych międzynarodowych stypendiów (Wielka Brytania, Rumunia, Niemcy, Litwa). Jej ostatnie wystawy indywidualne to „Plateau” (Miesiąc Fotografii w Krakowie, 2012) i „W czasach lodowców” (Galeria Czułość, Warszawa, 2014). Jej prace były prezentowane m.in. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (Kraków), Stills Gallery | Scottish Centre for Photography (Edynburg), Maison de la Photographie, Galerie Huit (Arles), Culture Communication Center (Kłajpeda).