Screen shot 2015-06-24 at 11.07.59 AM

OPTIKON

Roch Forowicz (PL) + Jarek Grzesica (PL)
performans audiowizualny

Optikony są wizualizacjami powstałymi w wyniku przekształcenia trójwymiarowych brył o szklistej postaci. Transparentne formy – o obłym i organicznym kształcie – generowały podczas procesu transformacji liczne złudzenia optyczne oraz refleksy kaustyczne. Kolejne Optikony są Symulakrami – iluzorycznymi tworami, które zostały wygenerowane przy pomocy profesjonalnych narzędzi, umożliwiających precyzyjne symulowanie praw fizycznych. Projekt odnosi się do idei transgresji tego, co w powszechnym odbiorze uznawane jest za wirtualne.

Roch Forowicz (PL), w swojej praktyce artystycznej interesuje się problemem miejskiej inwigilacji – nieustającej obserwacji przez systemy monitoringu i przetwarzania danych. Jego działalność jest radykalna, często określana mianem nielegalnych „haktywistycznych” interwencji, opierających się na przechwyceniu i wykorzystywaniu urządzeń służących inwigilacji wbrew woli ich twórców.

Współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, od 2007 roku współorganizuje Upgrade!Warsaw. Jest kuratorem i współzałożycielem Galerii 2.0 w Warszawie. Brał udział w wielu wystawach i festiwalach, m.in. FILE festival (Brazylia), HAIP Festival (Słowenia), Liwoli09 (Austria), Paraflows 09 (Austria), Urban Research (Niemcy), Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Komuna Otwock, Entropia, STUDIO, WEF, Krytyka Polityczna,Culture 2.0, Beautiful Lies, Copernicus Science Center.

Jarek Grzesica (PL), założyciel Warsaw Electronic Festival, WEFREC (WEF’ Label), inicjator konferencji WEFCON. Współpracuje z Zachętą Narodową Galerią Sztuki. Promotor i dziennikarz (Polskie Radio, Radio Jazz). Kurator wydarzeń artystycznych związanych z nowymi technologiami. Artysta dźwiękowy.