Filip Gabriel - Operation Castle

OPERATION CASTLE

Filip Gabriel Pudło (PL)
wideo, 2013, 4:20

Analiza lingwistyczna Operation Castle – filmowej dokumentacji amerykańskich testów nuklearnych z 1954 roku. Próba analizy i opisu ruchomego obrazu za pomocą metod maszynowych. Zaproponowany szablon dla podsumowań lingwistycznych został oparty o algorytmy analizujące obraz na poziomie technicznym. Zrealizowanie pełnej analizy ruchomego obrazu – zarówno na technicznym, jak i symbolicznym, bardziej abstrakcyjnym poziomie będzie możliwe w przyszłości. Hermeneutyczny charakter oryginalnego materiału wideo został zachowany. Operation Castle to studium widzenia peryferyjnego, rozwoju technologii i polityki.

Filip Gabriel Pudło (PL), absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Filmowej w Łodzi. Realizuje prace wideo oraz programowalne instalacje. Wybrane prezentacje: festiwal sztuki mediów EMAF, Osnabrueck w Niemczech, festiwal sztuki elektronicznej FILE Sao Paulo w Brazylii, Labour in a single shot, Muzeum Sztuki w Łodzi, ShowOFF Miesiąc Fotografii w Krakowie, Fotofestiwal w Łodzi, University of Virginia w USA i Kyoto Seika University w Japonii, międzynarodowe festiwale sztuki wideo: Videoholica w Bułgarii, Miden w Grecji, Fonlad w Portugalii, Espacio de las Artes w Hiszpanii, AIVA w Szwecji, Now&After w Museum of Modern Art w Moskwie. Prezentował twórczość Wojciecha Bruszewskiego podczas wizyty na University of Virginia w USA. Juror na międzynarodowym festiwalu sztuki wideo Now&After’14 w Moskwie. Mieszka i pracuje w Warszawie.