Nosniki_2

PRZESŁUCHANIE DANYCH. NOŚNIKI (SONIFIKACJA METADANYCH Z BAZY ARCHIWUM POLSKIEGO RADIA)

Dorota Błaszczak (PL)
instalacja, 2014

Projekt jest instalacją dźwiękową, z elementami wizualizacji, pozwalającą na usłyszenie wybranych ciągów danych, poprzez różne rodzaje mapowania tych danych na parametry dźwięku. Jest to próba wykorzystania procesu sonifikacji do przedstawienia złożoności zgromadzonych danych oraz samej historii zespołowego tworzenia wielkiego interfejsu, jakim jest baza danych Archiwum stanowiąca jedyny dostęp do historycznych zbiorów dźwiękowych. Projekt bezpośrednio wynika z praco- i czasochłonnego zaangażowania autorki w prace projektowe i analityczne przy powstawaniu bazy danych Archiwum Polskiego Radia oraz aplikacji udostępniającej te dane; jest poszukiwaniem sensu, porządku, rytmu i piękna mozolnej pracy, indywidualnej i zespołowej.

Nośniki to pierwsza część powstającego projektu Przesłuchanie danych, dotycząca magazynów i wprowadzania opisów nośników do zbioru, a opiera się na ciągu uporządkowanych według czasu wpływu danych o nośnikach, znajdujących się na nich nagraniach i powstałych z nich plików dźwiękowych. „Przesłuchiwane” są jedynie metadane.

Kolejne daty, nośniki, nagrania, pliki determinują przebiegi dźwiękowe: rytm, wysokość i rodzaj dźwięku wynikają z sekwencji dni, opisywanych wtedy nośników, długości i złożoności nagrań zawartych na tych nośnikach oraz liczby powiązanych plików dźwiękowych.

Metafora magnetofonu posłużyła do stworzenia interfejsu z przyciskami odtwarzania i szybkiego przewijania do przodu i do tyłu oraz z możliwością przesunięcia głowicy wzdłuż taśmy, która jest osią czasową wpływu nośników do Archiwum. Obrazy taśm z Archiwum pojawiają się przy braku interakcji użytkownika.

Dorota Błaszczak (PL), realizator dźwięku w Archiwum Polskiego Radia, asystent na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Zajmuje się rekonstrukcją dźwięku i masteringiem, uczestniczy w pracach projektowych Multimedialnej Radiowej Bazy Danych Archiwum. Prowadzi zajęcia „Dźwięk interaktywny” UMFC. Tworzy drobne formy interaktywne („Bitorytmy”, „Rysunek dźwiękowy”, „Taniec z plikami”).

Pracowała jako realizator dźwięku w produkcjach filmowych, dubbingu, przy nagraniach muzycznych i realizacji muzyki elektroakustycznej oraz projekcjach dźwięku dla koncertów muzyki współczesnej. Projektowała dźwięk do wczesnych gier komputerowych.

W czasie pobytu w Kanadzie pracowała jako realizator dźwięku w The Banff Centre for the Arts oraz jako projektant dźwięku wirtualnej rzeczywistości w Banff oraz w Montrealu (w firmach Softimage i Immersence). Współpracowała przy tworzeniu wielu interaktywnych projektów: na konferencję CHI, dla programów „Bioapparatus” i „Art and Virtual Environment Project” oraz w zespole Char Davies (projekty „Osmose” i „Ephemere”).