Bienale 2015_mm147

TAPE_BOOK

César Escudero Andaluz (ES)
instalacja, 2014

Praca jest ćwiczeniem z zakresu archeologii mediów. Polega ona na przekształceniu danych wydobywanych z portali społecznościowych, w dokumenty audio. Są one nagrane na kasety. „Tapebook” pobiera informacje z GUI (interfejsu graficznego), zmienia ryzomatyczną strukturę hipertekstu i przekształca ją w linearną sekwencję dźwięków.

César Escudero Andaluz (ES) studiował sztuki piękne oraz architekturę i projektowanie na Uniwersytecie w Salamance oraz sztuki wizualne i multimedia na Politechnice w Walencji. Od 2011 jest reasercherem w Kunstuniversität Linz w Interface Culture LAB. Bada przestrzenie pomiędzy użytkownikiem a interfejsem.