wro biennale 2015_II_koch image 0008

OIKO-NOMIC THREADS

Afroditi Psarra (GR) + Maria Varela (GR) + Marinos Koutsomichalis (GR)
system interaktywny, 2014

Oiko-nomic Threads to interaktywny system odnoszący się do pojęcia pracy poprzez tkanie materiału. Przez redefiniowanie funkcjonalności dawnej maszyny dziewiarskiej i uczynienie jej częścią nowego systemu, możliwe staje się stworzenie generatywnej tkaniny. Jej ornament powstaje dzięki wizualizacji baz danych Manpower Employment Offices,  wykorzystujących wybrane wzory pochodzące z greckiej sztuki ludowej. System jest prezentowany  w formie interaktywnej instalacji, wykorzystującej metodologię produkcji i umożliwiającej przeprowadzenie procesu tkania współcześnie. Utkany materiał, jako produkt, staje się „wpisem” w źródłach archiwalnych.

Afroditi Psarra (GR), artystka multidyscyplinarna i badaczka pracująca z e-materiałami, elektroniką i dźwiękiem. Jej zainteresowania skupiają się na ciele jako interfejsie, współczesnym rękodziele i tradycjach ludowych, ikonografii popowej i retrofuturystycznej estetyce. Jej prace pokazywano miedzy innymi na Siggraphie, Ars Electronice, Transmediale i CTM, Amber, Piksel and MakerFaire Rome.

Maria Varela (GR), artystka medialna, zajmuje się warsztatami w dziedzinie nowych strategii kolektywnego tworzenia. W 2010 roku uzyskała tytuł magistra w dziedzinie Mediów Interaktywnych na Goldsmiths College w Londynie. Poprzez nowe media i technologie kreatywne stara się przekształcić widzów w aktywnych uczestników poprzez transformowanie jej dzieł zgodnie z ich osobowością. Aktualnie zajmuje się problematyką tożsamości, pamięci, narracyjnej i medialnej archeologii.

Marinos Koutsomichalis (GR), artysta i badacz. Poprzez dźwięk, ale również inne środki przekazu bada specyfikę percepcji, technologii i materiału, wykorzystując hipermedia i dostosowaną do projektów i przestrzeni metodologię. Jego prace pokazywano w rozmaitych miejscach, od wiodących muzeów i uznanych festiwali sztuki, budynków przemysłowych i kościołów, po undergroundowe galerie i konferencje naukowe.