wro biennale 2015_II_koch image 0330

MODULATEUR-DEMODULATEUR / MODULATOR-DEMODULATOR

Bertrand Planes (FR) + Arnauld Colcomb (FR)
instalacja, 2014

projekt wsparty przez Institut Français w Paryżu

Modulator-Demodulator to system złożony z dwóch elementów w postaci nadajnika i odbiornika. Urządzenie umożliwia teleportację obrazu martwej natury, który w pierwszej kolejności zostaje zeskanowany, następnie zamieniony na zapis dźwiękowy i w nowej postaci wyemitowany w przestrzeń ekspozycji. Odbiornik ustawiony naprzeciw nadajnika wychwytuje sygnał dźwiękowy i na powrót przekształca go na widzialny obraz. Kopia najwierniej oddaje oryginał w sytuacji, kiedy sygnału dźwiękowego nie zakłóca jakikolwiek odgłos z zewnątrz. Kiedy jednak dojdzie do nieplanowanych przekształceń dźwięku na linii przekazu nadajnik-odbiornik, w rekonstrukcji obrazu pojawiają się błędy. Instalacja jest otwarta na ingerencje publiczności a efekt jej działania zależy od przypadkowych bodźców.

Bertrand Planes (BR), artysta wizualny, programista, związany z École des Arts Décoratifs w Paryżu oraz Grenoble Superior School of Arts. Jego działania koncentrują się wokół pytania o nieodwołalność dzieła sztuki. W sposób szczególny interesuje go rozwój nowych technologii. We współpracy z badaczami CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) podejmuje trud udoskonalania istniejących technologii i urządzeń. Modyfikowanie urządzeń technicznych służyć ma zrozumieniu fenomenu ich masowej produkcji i społecznej przydatności. Prezentowanie obiektów w miejscach nietypowych, stakich jak CNRS, Automobile Show, the Citu laboratory (Paris 8), Emmaüs, le Bon Marché ma na celu poszerzenie granic powszechnego definiowania działalności artystycznej. Poza pracą twórczą Bertrand Planes współredaguje artykuły do magazynów naukowych. Ostatnie z jego wystaw miały miejsce w Berlinie, Sankt Petersburgu, Kopenhadze, Paryżu, Singapurze, Moskwie i Kurytybie.