Screen shot 2015-05-09 at 5.03.47 PM

HISTORY LESSONS. DÖNER

Meliti Kontogiorgi (GR)
wideo, 2014, 6:03

Praca jest częścią serii zatytułowanej History Lessons, gdzie 10 statuetek-bibelotów umieszczono w żywności. Celem projektu jest poszukiwanie relacji między historią traktowaną jako pamięć zbiorowa, a historią jako codziennym doświadczeniem kulturowym. Problematyką projektu jest także rola współczesnej kultury masowej w procesie przemiany wyobrażeń zdarzeń historycznych w pamięci zbiorowej. Namysł jest prowadzony dzięki połączeniu dwóch elementów, które wyrosły ponad zurbanizowaną nowoczesną kulturą masową: przedmiot o wątpliwej wartości estetycznej, bibelot, odzwierciedla narodowe historyczne, religijne postacie oraz wydarzenia, i codzienne dobro – jedzenie, jako element różnicujący tożsamość zbiorową, które reprezentuje każdą kulturę i jej historyczną ewolucję. Projekt ma na celu stworzenie dialogu pomiędzy kulturą gloryfikującą zmitologizowaną przeszłość i współczesną konsumpcjonistyczną i wielonarodową codziennością. Historia, pamięć, jedzenie: ich kombinacja stara się przybliżyć proces przemiany wyobrażeń zbiorowości w narodową i zbiorową tożsamość.

Meliti Kontogiorgi (GR) ur. 1978 w Atenach. Od 2003 roku żyje i pracuje w Paryżu. Zajmuje się głównie fotografią, wideo oraz łączy instalacje medialne z performanceem. Studiowała socjologię w Atenach (licencjat z socjologii, 2003), w Paryżu (tytuł magistra socjologii władzy, 2004), a także fotografię (dyplom z fotografii i multimediów, 2007) i kino (licencjat z kina i studiów audiowizualnych). Od 2006 jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach i w ramach wydarzeń kulturalnych we Francji, Grecji i USA.