Screen shot 2015-05-25 at 2.02.38 PM

HETEROTOPIE

Irmina Rusicka (PL)
działanie w przestrzeni, 2015

Działanie polegające na poszerzeniu przestrzeni mieszkania oraz wysłaniu komunikatu, umożliwiającego zbudowanie relacji międzyludzkich bez fizycznej obecności osób komunikujących się. Artystka zebrała elementy znajdujące się w obszarze mieszkania oraz okolicy –  często niezauważone, efemeryczne, marginalne lub odrzucone ślady, takie jak kurz, tynk, ziemia, oddech uczestników wydarzenia, powietrze. Odnalezione obiekty, ich ślady czy fragmenty zostały wysłane z podwórza przez gości wernisażu GG-SUW za pomocą balonów wypełnionych helem.

Irmina Rusicka (PL), ur. 1990 we Włocławku. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Za pomocą fotografii i instalacji zajmuje się tym, co angażuje wszelkie rzeczy wykorzenione, marginalne i odrzucone.