Biennale 13 maja_mm0343

ZATOKA MARTWYCH HOTELI

Marek Wasilewski (PL)
instalacja wielokanałowa

Zapis błądzenia po zniszczonym przez marynarkę wojenną Jugosławii w czasie oblężenia Dubrownika w 1992 roku kompleksie hotelowym w zatoce Kupari. Zbudowane w byłej Jugosławii luksusowe ośrodki wypoczynkowe są dzisiaj milczącym świadkiem wojny na Bałkanach. Instalacja, pokazująca ruchome „pocztówki z wakacji”, otwiera przed widzem krajobraz współczesnych ruin, gdzie witalność przyrody dopełnia dzieła zniszczenia. Martwe hotele są nie tylko reliktami historii, ale być może
przede wszystkim pozwalają nam zobaczyć świat takim, jak najpewniej będzie on wyglądał „po człowieku”.

Marek Wasilewski (PL), absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1993) i Central Saint Martins College of Art & Design w Londynie (1998). Stypendysta British Council, Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Publikował m.in. w Art Monthly, Springerin, piktogramie. Jest redaktorem naczelnym „Czasu Kultury”. Pracuje przede wszystkim z instalacją wideo i fotografią.