conciousness

意志陀螺計畫 / CONSCIOUSNESS SPIN PROJECT

Shuai Cheng Pu (TW)
wideo, 2014, 5:39

projekt wsparty przez National Culture and Arts Foundation, Taiwan

 

Deliryczny, poetycki, antynarracyjny obraz świata przeżyć autora.

Shuai Cheng Pu, absolwent sztuki nowych mediów w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Tajpej. Tworzy w oparciu o osobiste doświadczenia, stawiając widza przed koniecznością ponownego przemyślenia wewnętrznego, indywidualnego świata.