WRO Resume_prev_mm62

PRANIE BRUDÓW. WELCOME

Karolina Balcer (PL) + Kinga Krzymowska (PL)
obiekt, 2015

Przeniesienie obiektu z wystawy SUW – Biennale WRO 2015 w mieszkaniu przy ul. Górnickiego 4.

Projekt z zaangażowaniem mieszkańców kamienicy przy ulicy Górnickiego 4 oraz jej najbliższej okolicy. Artystki nagrały rozmowy z lokatorami, zawierające ich narzekania, zwierzenia i nadzieje. Zebrały także niepotrzebne tekstylia – tkaniny, ubrania, zasłony, obrusy. Z materiałów artystki wykonały wycieraczki, na których umieściły cytaty z wywiadów z mieszkańcami. Zostały one rozmieszczone na klatce schodowej. Do myśli Pani Dulskiej „brudy trzeba prać we własnym domu”, artystki dodają – „porządek należy zacząć od własnego podwórka”.

Karolina Balcer (PL), ur. 1988 w Toruniu. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem. Tworzy także krótkometrażowe filmy wideo, kolaże oraz obiekty malarskie.

Kinga Krzymowska (PL), ur. 1988 w Chełmie. Obecnie mieszka w Lublinie. Zajmuje się rzemiosłem, szyjąc m.in. ubrania i torebki upcyclingowe.