Bienale 2015_mm328

A VERY SAD STORY

Julia Taszycka (PL)
wideo w portalu społecznościowym + obiekt

Praca inspirowana wideo Bas Jan Adera „I’m too sad to tell you” z 1971 roku jest jego współczesną wersją. W swojej formie i przekazie nawiązuje do aktualnych problemów i sposobów ich rozwiązania. Intymne wyznanie autorki jest zapisane w formie niepełnego i niespójnego wideo muzycznego, opublikowanego w portalu społecznościowym, które prowokuje różne oceny i komentarze w sieci. Praca zawiera autentyczne komentarze, które pojawiły się po opublikowaniu projektu na Facebooku.

Julia Taszycka (PL), ur. w 1992r. w Poznaniu. Absolwentka intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w 2014 roku uzyskała licencję w Pracowni Audiosfera u prof. Leszka Knaflewskiego. Jej pierwszą wystawą był Rysopis w Centrum Sztuki WRO (2014).