Screen shot 2015-05-09 at 12.53.49 PM

Alain Renk (FR), architekt i urbanista, członek kolektywu 7 Billion Urbanists Collective, współzałożyciel agencji HOST ARCHITECTS i UFO. Rozwija idee „miasta uczestniczącego” i „urbanizmu kolaboratywnego”, mających na celu radykalne aktualizowanie przestrzeni miejskiej w erze digitalnej. Oba pojęcia odnoszą się do wizji, w której inteligencja zbiorowa, wyposażona w cyfrowe narzędzia urbanizacji, jest kluczowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o poprawienie jakości życia w mieście, ze wspólną korzyścią dla środowiska, gospodarki i atrakcyjności otoczenia.

www.7billion-urbanists.org

Warsztaty towarzyszące sympozjum Edwina Bendyka, „Hakowanie Społecznego Systemu Operacyjnego” i inaugurujące program Wrocław – Miasto/Laboratorium przyszłości.

Warsztaty: Unlimited Cities DIY – towarzyszące sympozjum Edwina Bendyka, „Hakowanie Społecznego Systemu Operacyjnego” inaugurujące program Wrocław – Miasto/Laboratorium przyszłości.

Alain Renk: Unlimited Cities DIY

16 maja, 10:00-12:00

miejsce: nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 i badania terenowe

Warsztaty skierowane są do wszystkich odbiorców, którzy interesują się problematyką miasta. Warsztat prowadzony przez Alaina Renka jest poświęcony urbanistyce wspólnotowej, przy użyciu eksperymentalnej aplikacji mobilnej Unlimited Cities DIY, pozwalającej modelować na żywo otaczającą miejską rzeczywistość i wspólnie ją zmieniać.

Działania z zakresu urbanizmu kolaboratywnego mają na celu:

  • polepszenie relacji między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami
  • uwolnienie potencjału kreatywności projektantów
  • zwiększenie świadomości społecznej, wspólne rozumienie interesu publicznego,
  • zwiększenie dynamiki wymiany idei przez minimalizację ryzyka konfliktów

Strona projektu: www.unli-diy.org/EN/index.php

Udział w warsztatach: bezpłatny.
Zapisy: dominika@wrocenter.pl
warsztat jest prowadzony w języku angielskim

ESK